De nieuwe website Ketenaanpak is live!


De producten van Care for Obesity/VU Amsterdam en de proeftuingemeenten Almere, Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad staan vanaf nu online.

 

 

Op www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl vind je heel veel informatie over de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Denk bijvoorbeeld aan:

 

- De finale versie van het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ 

- De financieringsbijlage bij het landelijk model

- De ‘Handreiking realisatie lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ en bijbehorende hulpmiddelen

- Ondersteunende en inspirerende materialen uit de praktijk

- Relevant en recent onderzoek van Care for Obesity

 

Samen werken Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ), RIVM en Care for Obesity/VU Amsterdam met financiering van het ministerie van VWS de komende jaren aan het implementeren, evalueren en borgen van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl