Scholen

Wil je op school bezig met gezonde leefstijl en gezond gewicht? Of ben je hier al mee bezig, maar wil je nog meer doen? Kijk dan eens op de volgende sites.

 

Gezonde School Fryslân

Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.

De Gezonde School Fryslân is een vraaggerichte werkwijze en sluit daardoor zoveel mogelijk aan bij de vragen en behoeften van de school of kinderopvang op het gebied van de aanpak van de diverse gezondheidsthema's en veiligheid. De school kan één of meerdere thema’s kiezen. Denk hierbij aan thema’s als voeding, bewegen, maar ook aan welbevinden en sociale veiligheid en relaties en seksualiteit. Er wordt vervolgens vanuit meerdere invalshoeken aan het thema gewerkt. De activiteiten richten zich op de pijlers: beleid, educatie, omgeving en zorg/signalering.

 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Is je gemeente aangesloten bij JOGG? Dan kun je via deze aanpak werken aan de thema’s DrinkWater, Groente…zet je tanden er in! en Gratis bewegen, gewoon doen! Lees er meer over op de site van JOGG of vraag de JOGG regisseur in jouw gemeente voor meer informatie.

 

Daily Mile

Het doel van The Daily Mile is heel simpel: fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school! Het is een heel eenvoudig, maar effectief concept dat toegepast kan worden op elke basisschool of peuterspeelzaal.

 

Moofy

Moofy zorgt voor beweging in én met de klas. In korte afwisselende filmpjes geven bekende sporters bewegingslessen, die kinderen in de klas mee kunnen doen. De filmpjes worden afgespeeld op het digibord en zijn bedoeld voor alle leerlingen op de basisschool. De schooldag wordt daardoor leuker en actiever!

 

Woogie Boogie

Met de Woogie Boogie hebben docenten in de klas een makkelijk middel in handen om ook de jongste kinderen (4-7) een extra beweegmoment in de klas te bieden.

 

Jantje Beton

Wil je werken aan een aantrekkelijk en gezond schoolplein? Kijk dan eens op de site van Jantje Beton. Hier kunt u ook meer informatie vinden over buiten lesgeven.

 

Boerderijeducatie

Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken over waar ons voedsel vandaan komt. Voor zowel primair als voortgezet onderwijs interessant!

 

Fryske Sport yn dyn Klasse

Met dyn klasse slootje springen, kaatsen in de gymzaal, leuke opdrachten doen tijdens de Fryske les of met dyn klasse een uitje naar Stoeterij Het Swarte Paert. Laat kinderen via het lespakket, een clinic of een bezoek aan een wedstrijd/museum kennismaken met de Fryske sporten! Kinderen yn dyn klasse (groep 5 t/m 8) kunnen op drie manieren ontdekken dat de Fryske sporten leuk & hip zijn: lear, doch en belibje.

 

Diverse voedingsprogramma’s

Op de site van Gezonde School zijn lesprogramma’s gericht op voeding op een rijtje gezet voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl