Kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal

Wil je als kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezig met gezonde leefstijl en gezond gewicht? Of ben je hier al mee bezig, maar wil je nog meer doen? Kijk dan eens op de volgende sites.

 

Gezonde School Fryslân

De Gezonde School Fryslân is een vraaggerichte werkwijze en sluit daardoor zoveel mogelijk aan bij de vragen en behoeften van de school of kinderopvang op het gebied van de aanpak van de diverse gezondheidsthema's en veiligheid. De kinderopvang kan één of meerdere thema’s kiezen. Denk hierbij aan thema’s als voeding en bewegen, maar ook opvoeden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt vervolgens vanuit meerdere invalshoeken aan het thema gewerkt. De activiteiten richten zich op de pijlers: beleid, educatie, omgeving en zorg/signalering.

 

Beweegkriebels

Beweegkriebels richt zich op professionals die werken met baby’s, dreumesen en peuters. Beweegkriebels wil professionals van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen of consultatiebureaus ondersteunen en scholen in het aanbieden en het ontwikkelen van een leuk, verantwoord en nieuw beweegaanbod voor jonge kinderen.

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl