Gemeenten

 

Kennisdelen

Door deel te nemen aan het platform Nuchter over gewicht kan er informatie worden gebracht en gehaald. Heb je als gemeente een goed idee, sterk product of een aanpak die echt werkt, laat het dan weten via het platform. Wellicht hebben andere gemeenten hier ook iets aan.

Volg ons ook op social media om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de gemeenten en om inspiratie op te doen.

 

Provinciale ondersteuning

Gemeenten kunnen Nuchter over gewicht benaderen op het moment dat ze een idee hebben dat ook voor andere gemeenten interessant is. Dan gaan we vanuit het platform samen aan de slag met het idee en proberen we hier meerdere Friese gemeenten bij te betrekken. Waar het kan de dingen provinciaal oppakken, zodat gemeenten er lokaal profijt van hebben.

 

Publiek Private Samenwerkingen

Vanuit Nuchter over gewicht zoeken we samenwerkingspartners die de gemeenten kunnen ondersteunen in hun aanpak om kinderen op een gezond gewicht te krijgen en te houden. Op dit moment werkt Nuchter over gewicht samen met sc Heerenveen, WEDA, Foodtruck Mama Mascha, Vitamine Bo en 8D Games.

 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Dertien Friese gemeenten werken met de JOGG aanpak. Met de JOGG­-aanpak hebben gemeenten een methode in handen om meer jongeren op gezond gewicht te krijgen. JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

 

Nog geen JOGG gemeente, maar wel geïnteresseerd in deze aanpak? Neem dan contact met ons op.

 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl