8D Games

 

8D Games is expert in het sturen van gedrag via spelelementen (gamification). 8D Games wil de Friese gemeenten en andere partners adviseren met het sturen van gedrag t.a.v. jongeren en gezond gewicht. Natuurlijk denkt 8D games ook graag mee in andere gedragsvraagstukken die in de gemeente spelen.

 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl