Verbinding Preventie en Zorg

De pijler Verbinding Preventie en Zorg is één van de pijlers die valt onder de JOGG aanpak. In een aantal Friese gemeenten wordt er aan dit onderwerp gewerkt. Door de pijler Verbinding Preventie en Zorg wordt de verbinding gemaakt tussen preventieve- en zorgactiviteiten. Hierbij werken professionals uit verschillende domeinen samen en weten ze elkaar te vinden en worden kinderen met overgewicht én obesitas op tijd gesignaleerd zodat zij binnen de ketenaanpak ondersteuning en zorg ontvangen, waarbij het gezin centraal staat. 

 

Proeftuin overgewicht

Er wordt op dit moment in acht Nederlandse gemeenten gewerkt met het concept landelijke model ketenaanpak voor jongeren met overgewicht en obesitas. Eén van die gemeenten is de gemeente Smallingerland. De ervaringen in deze gemeente worden binnen de hele provincie gedeeld. Lees hier meer over deze proeftuin.

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl