Verbinding Preventie en Zorg

De pijler Verbinding Preventie en Zorg is één van de pijlers die valt onder de JOGG aanpak. In een aantal Friese gemeenten wordt er aan dit onderwerp gewerkt. Door de pijler Verbinding Preventie en Zorg wordt de verbinding gemaakt tussen preventieve- en zorgactiviteiten. Hierbij werken professionals uit verschillende domeinen samen en weten ze elkaar te vinden en worden kinderen met overgewicht én obesitas op tijd gesignaleerd zodat zij binnen de ketenaanpak ondersteuning en zorg ontvangen, waarbij het gezin centraal staat. 

 

Ketenaanpak voor kinderen overgewicht

Gemeente Smallingerland heeft in de periode 2017-2018 namens het platform Nuchter over Gewicht een bijdrage geleverd aan het landelijke proeftuinenproject ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’.

 

Op de website www.kindnaargezondergewicht.nl is meer informatie te vinden over de zorg voor kinderen met overgewicht.

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl