WEDA

 

WEDA Design & Advertising wil de Friese gemeenten adviseren op het brede terrein van communicatie, gedragsbeïnvloeding, digitale en offline media. WEDA Design & Advertising zet hierbij de reeds opgedane kennis en ervaring met Nuchter over Gewicht in en draagt het gedachtegoed van Nuchter over Gewicht uit.

 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl