Pilot centrale zorgverlener

Gemeente Smallingerland is begin 2018 gestart met de pilot ‘Centrale Zorgverlener’. Dit in het kader van het landelijke proeftuinproject van Care 4 Obesity ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’. Smallingerland is één van de acht landelijke proeftuin gemeenten.

 

Tussenevaluatie

In de Tussenevaluatie worden de achtergrond en de eerste bevindingen van de pilot gedeeld.

 

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer achtergrondinformatie met betrekking tot de pilot 'Centrale Zorgverlener' in Smallingerland.

 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9161
E. info@nuchterovergewicht.nl