Ketenaanpak

Gemeente Smallingerland heeft in de periode 2017-2018 namens het platform Nuchter over Gewicht een bijdrage geleverd aan het landelijke proeftuinenproject ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. Samen met Care 4 Obesity (VU Amsterdam) en 7 andere gemeenten hebben zij gewerkt aan een aanpak vanuit de wens dat:

 

'Elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft (met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.'

 

Dit heeft geresulteerd  in o.a. de ‘Handreiking realisatie lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. De handreiking ondersteunt stapsgewijs de praktische realisatie van de lokale variant van een ketenaanpak conform het landelijk model en is bedoeld voor initiatiefnemers en projectleiders.

 

Op de website www.kindnaargezondergewicht.nl is meer informatie te vinden over de zorg voor kinderen met overgewicht.

 

 

 

 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl