Proeftuin

Verschillende (JOGG) gemeenten hebben in 2017 en 2018 de verbetering van de zorg rondom kinderen met overgewicht en obesitas als speerpunt gehad. Gemeente Smallingerland participeerde als één van de proeftuinen voor het landelijke project ketenaanpak overgewicht, waarbij zij ook andere Friese gemeenten hebben betrokken. Het landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas werd hierbij als uitgangspunt gebruikt.

 

 

Het landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' beschrijft een structuur om een lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas in te richten. Het is gebaseerd op praktijkervaringen van de acht proeftuingemeenten: Amsterdam, Almere, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het landelijk model is ontstaan vanuit de wens dat:

 

'Elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft (met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.'

 

Bekijk hier het landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas. Voor vragen over de ketenaanpak in Smallingerland/Friesland kan er contact worden opgenomen met Ylse van Wieren.

 

Centrale Zorgverlener

Gemeente Smallingerland is begin 2018 gestart met de pilot ‘Centrale Zorgverlener’. Ook in het kader van het landelijke proeftuinproject van Care 4 Obesity ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’.

 

Tussenevaluatie

In de Tussenevaluatie worden de achtergrond en de eerste bevindingen van de pilot gedeeld.

 

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer achtergrondinformatie met betrekking tot de pilot 'Centrale Zorgverlener' in Smallingerland.

 

 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9161
E. info@nuchterovergewicht.nl