Proeftuin

 

Verschillende (JOGG) gemeenten hebben de verbetering van de zorg rondom kinderen met overgewicht en obesitas als speerpunt. Gemeente Smallingerland participeert als één van de proeftuinen voor het landelijke project ketenaanpak overgewicht, waarbij zij ook andere Friese gemeenten betrekken. Het concept landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt.

 

 

Het concept landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' (verschenen in maart 2018) beschrijft een structuur om een lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas in te richten. Het is gebaseerd op praktijkervaringen van de acht proeftuingemeenten: Amsterdam, Almere, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het concept landelijk model is ontstaan vanuit de wens dat:

 

'Elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft (met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.'

 

Bekijk hier de meest recente versie van het concept landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas.

 

Voor vragen over de ketenaanpak in Smallingerland/Friesland kan er contact worden opgenomen met Thea Swierstra of Ylse van Wieren.

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9161
E. info@nuchterovergewicht.nl