Proeftuin

Gemeente Smallingerland heeft in de periode 2017-2018 namens het platform Nuchter over Gewicht een bijdrage geleverd aan het landelijke proeftuinenproject ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. Samen met Care 4 Obesity (VU Amsterdam) en 7 andere gemeenten hebben zij gewerkt aan een aanpak vanuit de wens dat:

 

'Elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft (met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.'

 

Dit heeft geresulteerd  in o.a.

  • de ‘Handreiking realisatie lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’.
  • De handreiking ondersteunt stapsgewijs de praktische realisatie van de lokale variant van een ketenaanpak conform het landelijk model en is bedoeld voor initiatiefnemers en projectleiders.

 

Op de website www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl is hierover meer informatie te vinden.

 

Het opgeleverde model vormt de basis van de ambitie van het preventie akkoord om in 2030 passende zorg voor alle kinderen met overgewicht te realiseren.

 

Gemeente Smallingerland kijkt met enthousiasme en trots terug op deze periode, waarin zij zelf o.a. zijn gestart met een pilot centrale zorgverlener.

 

 

 

Pilot Centrale Zorgverlener in Smallingerland

Gemeente Smallingerland is begin 2018 gestart met de pilot ‘Centrale Zorgverlener’. Ook in het kader van het landelijke proeftuinproject van Care 4 Obesity ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’.

 

Tussenevaluatie

In de tussenevaluatie worden de achtergrond en de eerste bevindingen van de pilot gedeeld.

 

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer achtergrondinformatie met betrekking tot de pilot 'Centrale Zorgverlener' in Smallingerland.

 

 

Contact

Nuchter Over Gewicht
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

T. 088 229 9179
E. info@nuchterovergewicht.nl